Teaching

Current courses

Deltagande design (Participatory design)

Utvärderingsmetoder (Evaluation methods)

Prototyper inom interaktionsdesign (Prototyping in interaction design)

Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) — digitala kompetenser för undervisning

Språkteknologi (Language technology)

Grammatikkontroll_del1_allman
Grammatikontroll_del2_Granska